Una mica d’història…


La història de Cornet ens porta a l’any 2000 a.C. quan es troben les restes de la primera manifestació humana al territori. No és fins l’any 1025 d.C. quan es converteix en població, anomenada «Villa Cornetto». Vuit anysdesprés, hi ha la primera referència de la parròquia «Santa Maria Cornetto».

Més tard, al 1063, Cornet depèn de Vic.

La incorporació de Cornet a Sallent arriba l’any 1840.

Continuant amb la història, el 1239 apareixen dues esglésies romàniques: Santa Susanna i Santa Fe. I al 1331 es produeix la primera visita Pastoral del Bisbe de Vic, Galceran Sacosta, que es reuneixen amb obrers i feudals de les masies.

Santa Susanna de l’Abellar

Santa Maria de Cornet

​L’església es reforma el 1621, conservant la seva estructura primitiva però canviant campanar, capelles laterals i sagristia. 

Pel que fa a l’economia del terme, el 1700 aconsegueixen millorar gràcies a la bonança de finals del segle XVII i principis del XVIII, i la pagesia enriqueix i reforma les seves masies.

​A partir del 1936, el municipi i la Generalitat es fan càrrec de l’ensenyament, que fins aleshores s’havia dut a terme a l’església. Les noves formes de vida, la mecanització del camp i les grans possibilitats de desplaçament, entre altres, han canviat l’estil camperol. Així, l’inici de les obres de restauració de l’església van ésser tot un símbol d’un nou enfortiment d’aquest terme.

Escola rural de Cornet