Alcaldia i Associació

Alcaldia

Cornet és un agregat al municipi de Sallent, a la comarca del Bages, situat a l’esquerra del riu de Cornet, un afluent del Llobregat. El terme de Cornet comprèn uns cinquanta masos disseminats i està dividit entre els termes de Balsareny, Gaià, Avinyó i Sallent. Té una població de 40 habitants

Cornet compta amb la figura de l’alcalde pedani. Ha subsistit des que l’antic municipi de Cornet es va agregar a Sallent.

L’any 2019, l’Ajuntament de Sallent va donar suport per unanimitat a l’acord en el qual s’especifica el conjunt de normes internes reguladores de la figura de l’alcalde pedani de l’agregat, ja que fins aleshores aquesta figura no estava dotada de regulació.

L’actual alcalde pedani (legislatura 2023-2027) és en Guillem Martínez Carrillo 

(correu electrònic: alcaldia@cornet.info

Associació Amics de Cornet

L’any 1999 a Cornet es va formar la primera Associació de Amics de Cornet amb l’objectiu de vetllar i col·laborar per la conservació, preservació i millora de l’entorn natural del lloc, per la conservació del patrimoni monumental cultural o artístic del lloc i també per la conservació dels costums i tradicions de Cornet.

La Presidenta o President, passa a ser automaticament, l’Alcalde pedani.
Durant la primera assemblea, despres de les eleccions, es designa per votació popular la resta de carrecs i que per el periode 2023-2027 son el següent

President Guillem Martínez Carrillo
Vicepresidenta Judit Ramírez Pladevall
Secretaria Sandra Soler Crespi
Tresorera Norma Roda Fàbregas
Vocal Carme Mas Tasias
Vocal Mari Lòpez Fernández
Vocal Fina Matamala Capdevila
Vocal Margarita Meléndez García
Vocal Francesc Solà Sanmiquel


(correu electrònic: cultura@cornet.info